Symptoms & Disease

ทางเดินปัสสาวะ

เลือกดูโรคอื่นๆ

กรวยไตอักเสบเรื้อรัง (Chronic pyelonephritis)

กรวยไตอักเสบเรื้อรัง 
                มีสาเหตุจากการติดเชื้อแบคทีเรียในบริเวณกรวยไต เนื่องจากมีการอุดกั้นหรือมีความผิดปกติของทางเดินปัสสาวะ แต่ผู้ป่วยจะไม่มี อาการแสดงแต่อย่างใด นอกจากการตรวจพบเชื้อแบคทีเรียในปัสสาวะ (bacteriurea) และเม็ดเลือดขาวในปัสสาวะโดยบังเอิญ หรือบางครั้งบางคราวอาจมีอาการของกรวยไตอักเสบกำเริบเฉียบพลัน หรือมีอาการของกระเพาะปัสสาวะอักเสบ
อาการ
 

            ผู้ป่วยมักจะมีการอักเสบของกรวยไตนานเป็นแรมปีจนในที่สุดเซลล์ของไตถูกทำลายตฝ่อและเกิดภาวะไตวายเรื้อรัง มีอาการซีด อ่อนเพลีย ความดันโลหิตสูง
            หากสงสัย ควรส่งโรงพยาบาล มักวินิจฉัยโดยการตรวจเลือด ตรวจปัสสาวะ เอกซเรย์ และตรวจพิเศษอื่นๆ เพื่อค้นหาความผิดปกติของทางเดินปัสสาวะ (เช่น นิ่ว การตีบตันของทางเดินปัสสาวะ) 
ข้อแนะนำ
                บางครั้งอาจพบผู้ป่วยเป็นรวยไตอักเสบเรื้อรัง ที่ดื้อต่อการรักษาด้วยยาปฏิชีวนะหลายขนาด โดยยังตรวจพบเม็ดเลือดขาวในปัสสาวะ แต่ตรวจไม่พบเชื้อ (จากวิธีเพาะเชื้อตามปกติ) ในกรณี ควรนึกถึงสาเหตุจาก วัณโรคไต ซึ่งจะต้องวินิจฉัยโดยการส่งปัสสาวะเพาะหาเชื้อวัณโรคโดยเฉพาะและยาให้รักษาวัณโรคจึงจะได้ผล
 การรักษา                

                ถ้าพบอาจต้องผ่าตัดแก้ไข หรืออาจต้องให้ยาปฏิชีวนะ และติดตามดูอาการของผู้ป่วยติดต่อกันเป็นเวลานาน ด้วยการตรวจปัสสาวะและตรวจเลือดเป็นระยะๆ ดูว่ามีภาวะไตวายแทรกซ้อนหรือไม่

โรคพยาธิใบไม้ตับ (liver fluke หรือ opisthorchis)

โรคพยาธิใบไม้ตับ เกิดจากพยาธิใบไม้ตับ (liver flukeหรือ opisthorchis)ซึ่งเป็นพยาธิที่มีอยู่ในปลา...

+ Read More

รากประสาทถูกกด (Spinal nerve root compression) หมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อน (Herniated disk)

รากประสาทถูกกด (Spinalnerve root compression) หมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อน (Herniateddi...

+ Read More

ทางเดินปัสสาวะ

Ambulance call

1669
Available 24 Hours

Are you five-star healthcare provider?
list your practice
to reach million of patient