Symptoms & Disease

ตา หู คอ จมูก

เลือกดูโรคอื่นๆ

หูชั้นนอกอักเสบ (Otitis externa)

หูชั้นนอกอักเสบ
เป็นโรคที่พบได้บ่อยในคนทุกวัย แต่จะพบมากในวัยหนุ่มสาว
 
          อาจพบเป็นรุนแรงในผู้ป่วยเบาหวานหรือโรคเอดส์

สาเหตุ
                เกิดจากการติดเชื้อสแตฟีโลค็อกคัส อาจเป็นฝีเฉพาะที่หรือมีการอักเสบทั่วไปของผิวหนังที่อยู่ในรูหูมักจะพบหลังเล่นน้ำหรือแคะหู
(เนื่องจากคันในรูหู หรือ แคะขี้หู)

อาการ
                มีอาการปวดในรูหู อาจมีน้ำเหลืองหรือหนองไหลบางรายอาจมีอาการหูอื้อ หรือมีไข้ร่วมด้วย

สิ่งตรวจพบ
                ลักษณะอาการที่สำคัญ คือ เวลาดึงใบหูแรง ๆ จะทำให้เจ็บในรูหูมากขึ้น (ผู้ป่วยที่เป็นหูชั้นกลางอักเสบจะตรวจไม่พบอาการเช่นนี้)

                เมื่อใช้เครื่องส่งหู( otoscope )จะเห็นลักษณะการอักเสบหรือฝีอยู่ในช่องหู ส่วนเยื่อแก้วหูมักจะเป็นปกติ และไม่มีรูทะลุ

                บางรายอาจตรวจพบต่อมน้ำเหลืองโตที่หน้าหู หลังหูหรือบริเวณคอ

 
ข้อแนะนำ
                1.  ระหว่างที่มีอาการ ระวังอย่าให้น้ำเข้าหู เช่น อย่าเล่นน้ำในสระหรือแม่น้ำลำคลอง ควรใช้สำลีอุดรูหูเวลาอาบน้ำ 

                2. โรคนี้มักไม่มีภาวะแทรกซ้อนร้ายแรงส่วนมากสามารถรักษาให้หายได้ภายใน 5 – 7 วัน แต่บางรายอาจกำเริบได้ใหม่ ถ้าให้การรักษาแล้วมีอาการเป็นๆ หาย ๆ ควรส่งไปตรวจรักษาที่โรงพยาบาล

                3.  ถ้าพบว่าหูชั้นนอกอักเสบรุนแรง (ปวดหูมาก หนองไหลมีกลิ่นเหม็น หูตึง อาจมีอาการปากเบี้ยว)ควรตรวจเลือดว่าเป็นเบาหวาน หรือโรคเอดส์หรือไม่
 
การรักษา
                ให้ยาแก้ปวดลดไข้และยาปฏิชีวนะ เช่น ไดคล็อกซาชิลลิน หรืออีริโทรไมซิน

                นอกจากนี้ อาจให้ยาหยอดหูที่เข้ายาปฏิชีวนะ ร่วมด้วย (ถ้าปวดมากอาจใช่ยาหยอดหูที่เข้ายาปฏิชีวนะร่วมกับยาสตีรอยด์) หยอดหูวันละ
3 - 4  ครั้ง ครั้งละมากกว่า 5 หยอด ถ้ามีหนองไหล ควรใช้ไม้พันสำลีเช็ดหนองออกก่อนหยอดยา

                ถ้าดีขึ้นให้ยาปฏิชีวนะสัก 5 – 7 วัน ถ้าไม่ดีขึ้นหรือเป็นบ่อย หรือพบว่าเป็นรุนแรงในผู้ป่วยเบาหวานหรือโรคเอดส์ ควรส่งโรงพยาบาลเพื่อตรวจหาสาเหตุ และให้การรักษาตามสาเหตุที่พบ
 

โรคพยาธิใบไม้ตับ (liver fluke หรือ opisthorchis)

โรคพยาธิใบไม้ตับ เกิดจากพยาธิใบไม้ตับ (liver flukeหรือ opisthorchis)ซึ่งเป็นพยาธิที่มีอยู่ในปลา...

+ Read More

รากประสาทถูกกด (Spinal nerve root compression) หมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อน (Herniated disk)

รากประสาทถูกกด (Spinalnerve root compression) หมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อน (Herniateddi...

+ Read More

ตา หู คอ จมูก

Ambulance call

1669
Available 24 Hours

Are you five-star healthcare provider?
list your practice
to reach million of patient