Symptoms & Disease

ตา หู คอ จมูก

เลือกดูโรคอื่นๆ

โรคเชื้อราในช่องหู (Otomycosis)

โรคเชื้อราในช่องหู (หูอักเสบจากเชื้อรา)
 
                 เป็นโรคหูชั้นนอกอักเสบชนิดหนึ่ง ซึ่งเกิดจากเชื้อรา ได้แก แอสเปอร์จิลลัสไนเจอร์ (Aspergillus  miger) และแคนดิดาบิแคนส์ (Candida albicans)มักพบหลังแล่นน้ำ หรือ ใช้ไม้แคะหูร่วมกับผู้ที่เป็นโรคนี้ (เช่น  แคะหูตามร้านตัดผม) หรือในผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยง เช่น ผู้ป่วยที่เป็นโรคติดเชื้อในหูเรื้อรังและใช้ยาหยอดหูที่เข้ายาปฏิชีวนะหรือยา สตีรอยด์เป็นเวลานาน ผู้ป่วยที่เป็นโรคเชื้อราตามผิวหนัง หรือส่วนอื่นๆ ของร่างกาย ผู้ป่วยเบาหวาน ผู้ป่วยที่มีภาวะภูมิคุ้มกันต่ำ  เป็นต้น
อาการ
                มีอาการคันในรูหูมากอาจมีอาการปวดหูหรือหูอื้อ

สิ่งตรวจพบ
                เมื่อใช้เครื่องส่องหูมักเห็นลักษณะ ขุยๆ สีขาว สีดำหรือน้ำตาล ติดอยู่บนผิวหนังในรูหู
 
เนื้อหาอยู่ระหว่างปรับปรุงแก้ไข
การรักษา
                1.  ถ้ามีการใช้ยาหยอดหูที่เข้ายาปฏิชีวนะหรือยาสตีรอยด์ให้หยุดใช้

                2.  ใช้ไม้พันสำลีชุบน้ำยาโพวิโดนไอโอดีน  เช็ดในช่องหูวันละ 3 - 4 ครั้ง

                3.  ใช้ยาหยอดหูที่เข้ายารักษาโรคเชื้อรา เช่นโคล-ไตรมาโซล (clotrimazole) หยอดหูครั้งละ 4 – 5 หยดวันละ 3 – 4 ครั้งถ้าไม่ดีขึ้นใน1 สัปดาห์ หรือเป็นๆ หาย ๆบ่อยควรส่งโรงพยาบาล เพื่อตรวจหาสาเหตุ รวมทั้งตรวจ ระดับน้ำตาลในเลือด เพราะผู้ป่วยอาจเป็นเบาหวานโดยไม่รู้ตัวอยู่ก่อนก็ได้
 

โรคพยาธิใบไม้ตับ (liver fluke หรือ opisthorchis)

โรคพยาธิใบไม้ตับ เกิดจากพยาธิใบไม้ตับ (liver flukeหรือ opisthorchis)ซึ่งเป็นพยาธิที่มีอยู่ในปลา...

+ Read More

รากประสาทถูกกด (Spinal nerve root compression) หมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อน (Herniated disk)

รากประสาทถูกกด (Spinalnerve root compression) หมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อน (Herniateddi...

+ Read More

ตา หู คอ จมูก

Ambulance call

1669
Available 24 Hours

Are you five-star healthcare provider?
list your practice
to reach million of patient