Symptoms & Disease

ทางเดินอาหาร

เลือกดูโรคอื่นๆ

โรคพยาธิเส้นด้าย (Enterobiasis)

โรคพยาธิเส้นด้าย (Enterobiasis)
 
                พยาธิเส้นด้าย (thread worm) หรือบางรายเรียก ว่าพยาธิเข็มหมุด (pin worn) มีชื้อวิทยาศาสตร์ว่า เอนเทอโรเบียสเวอร์มิคู  ลาริส (Enterobius vermicularis) เป็นพยาธิตัวกลมชนิดหนึ่งที่มีลักษณะคล้ายเส้น ด้าย ตัวเมียขนาดยาวประมาณ1 ซม.ตัวผู้ประมาณ 0.3 ซม. พยาธิตัวแก่อาศัยอยู่ในลำไส้ใหญ่ของคน พยาธิ ตัวเมียที่ถูกผสมแล้ว จะเคลื่อนตัวออกมาวางไข่ที่ก้น ของผู้ป่วยในเวลากลางคืน จึงทำให้ผู้ ป่วยรู้สึกคันก้นมาก (บางครั้งอาจออกมาวางไข่ที่ปากช่องคลอดของ เด็กผู้หญิง ทำให้มีอาการคันช่องคลอดได้)ไข่พยาธิจะฟักเป็นตัวอ่อนภายใน 6 ชั่วโมง ตัวอ่อนบางตัวอาจเคลื่อนย้อนกลับเข้าไปเจริญเป็นตัวแก่ในลำไส้

                เมื่อผู้ป่วยเกาก้น ไข่พยาธิจะติดที่ซอกเล็บหรือปลายนิ้ว เมื่อผู้ป่วยกินอาหาร โดยใช้มือจับอาหาร หรือ เด็กที่ชอบกัดเล็บหรือดูดนิ้วเล่น ก็จะกลืนเอาไข้พยาธิลงไปด้วย ไข่จะฟักออกเป็นตัวอ่อนและเจริญเป็นตัวแก่ในลำไส้

                การติดต่อของโรคนี้ จึงมักเป็นการติดจากตัวของ ผู้ป่วยเอง โดยการกลืนไข่หรือตัวอ่อนที่เปื้อนมือตัวเอง ดังกล่าว เช่น การอมหรือกัดเล็บของตัวเองเล่น หรือ กินข้าวด้วยมือ ส่วนผู้อื่นอาจติดโรคนี้ได้ โดยการสัมผัสถูกมือของผู้ที่มีพยาธิอยู่ก่อน แล้วกลืนเอาไข่ หรือตัวอ่อนจากมือที่เปื้อนอีกทอดหนึ่ง บางครั้งไข่หรือ พยาธิอาจเปื้อนอยู่ตามเก้าอี้นั่ง ที่นอน เสื้อผ้า ฝุ่นละออง ซึ่งอาจเปื้อนต่อไปที่มือ อาหาร น้ำดื่ม เมื่อคน เรากลืนเอาไข่พยาธิจากสิ่งเหล่านี้เข้าไป ก็กลายเป็นโรค นี้ได้

                ดังนั้น ถ้ามีคนในบ้านเป็นโรคนี้เพียงคนเดียวในไม่ช้าก็จะแพร่กระจายไปให้คนอื่น ๆ อย่างรวดเร็ว จึงมักพบเป็นพร้อมๆ กันหลายคนในครอบครัวหรือในโรงเรียน ถือเป็นโรคพยาธิที่พบได้บ่อยมากชนิดหนึ่ง

                โรคนี้มักเป็นๆ หายๆ บ่อย  เพราะมีโอกาสติดจากได้ง่าย แต่เมื่อเด็กโตขึ้น รู้จักรักษาความสะอาดและ มีสุขนิสัยดีขึ้น การติดโรคนี้ก็จะค่อย ๆ ลดน้อยลง ดัง นั้นโรคนี้จึงมักพบในเด็กมากกว่าผู้ใหญ่

                เป็นโรคที่ไม่ทำให้เกิดโรคแทรกซ้อน หรือเกิดโทษ ร้ายแรงแต่อย่างใด
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
อาการ

                มักมีอาการคันก้นมาก (เด็กผู้หญิงบางรายอาจคันที่ช่องคลอดด้วย) เฉพาะในเวลากลางคืน ผู้ป่วยมักจะต้องเกาก้นและอาจนอนไม่หลับ

                บางครั้งถ้าเอาไฟฉายส่องดูที่ปากทวารหนัก อาจพบตัวพยาธิมีลักษณะคล้ายเส้นด้ายเล็กๆ สีขาว ๆ

                เราสามารถตรวจหาไข่พยาธิได้ โดยใช้ “สก๊อตต เทป” แปะที่ปากทวารหนัก แล้วปิดลงบนแผ่นกระจกใส (slide) นำไปส่องด้วยกล้องจุลทรรศน์
ข้อแนะนำ
                โรคนี้ไม่มีอันตราย แต่อาจเป็นเรื้องรัง ทำให้รำคาญ หรือนอนไม่พอ และจะค่อย ๆ หายได้เองเมื่อโตขึ้น
การรักษา
  1. ให้ยาถ่ายพยาธิเช่น มีเบนดาโซล หรือ อัลเบนดาโซล ควรกินซ้ำอีกครั้งในอีก 1 สัปดาห์ต่อมา
            ควรรักษาทุกคนในบ้านไปพร้อมๆ กัน

      2. ระหว่างการรักษา ควรนำกางเกงใน ขุดนอน และผ้าปูที่นอนไปต้มให้สะอาด

การป้องกัน
           

                ในการป้องกันการติดโรคนี้ซ้ำๆ ควรปฏิบัติดังนี้
 
  1. หมั่นตัดเล็บให้สั้น
  2. ล้างมือก่อนกินข้าว และหลังถ่ายอุจจาระทุกครั้ง
  3. ซักล้างเสื้อผ้าและผ้าปูที่นอนให้สะอาด

โรคพยาธิใบไม้ตับ (liver fluke หรือ opisthorchis)

โรคพยาธิใบไม้ตับ เกิดจากพยาธิใบไม้ตับ (liver flukeหรือ opisthorchis)ซึ่งเป็นพยาธิที่มีอยู่ในปลา...

+ Read More

รากประสาทถูกกด (Spinal nerve root compression) หมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อน (Herniated disk)

รากประสาทถูกกด (Spinalnerve root compression) หมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อน (Herniateddi...

+ Read More

ทางเดินอาหาร

Ambulance call

1669
Available 24 Hours

Are you five-star healthcare provider?
list your practice
to reach million of patient