Symptoms & Disease

โรคอวัยวะสืบพันธุ์หญิง และการตั้งครรภ์

เลือกดูโรคอื่นๆ

ช่องคลอดอักเสบจากเชื้อทริโคโมแนส (tricho-monas vaginitis)

ช่องคลอดอักเสบจากเชื้อทริโคโมแนส (tricho-monas vaginitis)

                 เป็นโรคที่พบเป็นครั้งคราว ซึ่งไม่ไม่อันตรายร้ายแรง ถือเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (กามโรค) ชนิดหนึ่ง

สาเหตุ

                เกิดจากเชื้อโปรโตชัว(สัตว์เซลล์เดียว) ซึ่งเป็นพยาธิขนาดเล็ก ๆที่มีชื่อว่า ทริโคโมแนสวาจินาลิส (Tricho-monas vaginalis)   ติดต่อโดยการมีเพศสัมพันธ์กับผู้ที่เป็นโรคนี้

 
อาการ

                ผู้ป่วยจะมีอาการคันในช่องคลอดมาก บางครั้ง อาจมีอาการขัดเบา หรือปวดแสบปวดร้อนเวลาปัสสาวะ และมีอาการ ตกขาวเป็นสีเหลืองหรือเขียว มีกลิ่นเหม็น มักออกเป็นจำนวนมาก และมีลักษณะเป็นฟอง ๆ 
ข้อแนะนำ

                1.โรคนี้ไม่ทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนร้ายแรง แต่จะมีอาการคันมากเป็นที่น่ารำคาญ หรือเสียบุคลิกภาพ 
    
                2. ผู้ชายที่ติดเชื้อตัวนี้ ส่วนใหญ่มักไม่มีอาการ  แสดง แต่สามารถแพร่เชื้อให้ฝ่ายหญิง

                ส่วนน้อยที่อาจมีอาการท่อปัสสาวะอักเสบ (ขัดเบา มีมีหนองไหลเล็กน้อยแบบหนองในเทียม) หรือต่อม ลูกหมากอักเสบ

                ทางที่ดี ถ้าพบว่าฝ่ายหญิงเป็นโรคนี้ ควรให้ฝ่าย ชายกินยารักษาพร้อม ๆ กันไปด้วย
 
การรักษา

                หากสงสัย ควรส่งโรงพยาบาล อาจต้องตรวจภายในช่องคลอดและนำตกขาวไปตรวจส่องด้วยกล้องจุลทรรน์ จะพบเชื้อทริโคโมแนส

                การรักษา ให้ยาฆ่าเชื้อ ได้แก่ เมโทรไนดาโซล กรัม(ขนาด200 มก.10 เม็ด) ครั้งเดียว หรือให้ ครั้งละ 500 มก.วันละ 2 ครั้ง นาน 7 วัน และควรให้ ฝ่ายชายกินยานี้พร้อมๆ กันไปด้วย เพื่อป้องกันมิให้ฝ่ายหญิงรับเชื้อซ้ำอีก ในหญิงตั้งครรภ์ 3 เดือนแรก ไม่ควรกินยานี้ ควรใช้ยาเหน็บโคลไตรมาโซล (clotrmazole) ขนาด 500 มก. เหน็บครั้งเดียวก่อนนอน หรือขนาด100 มก.เหน็บ วันละครั้งก่อนนอน ติดต่อกันนาน 6 วัน
 

โรคพยาธิใบไม้ตับ (liver fluke หรือ opisthorchis)

โรคพยาธิใบไม้ตับ เกิดจากพยาธิใบไม้ตับ (liver flukeหรือ opisthorchis)ซึ่งเป็นพยาธิที่มีอยู่ในปลา...

+ Read More

รากประสาทถูกกด (Spinal nerve root compression) หมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อน (Herniated disk)

รากประสาทถูกกด (Spinalnerve root compression) หมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อน (Herniateddi...

+ Read More

โรคอวัยวะสืบพันธุ์หญิง และการตั้งครรภ์

Ambulance call

1669
Available 24 Hours

Are you five-star healthcare provider?
list your practice
to reach million of patient