Symptoms & Disease

โรคอวัยวะสืบพันธุ์หญิง และการตั้งครรภ์

เลือกดูโรคอื่นๆ

มะเร็งเยื่อมดลูก (Endonmetrialcervical cancer)

มะเร็งเยื่อมดลูก (Endonmetrialervical cancer)

                 มะเร็งเยื่อมดลูก พบได้น้อยกว่ามะเร็งปากมดลูกและมะเร็งรังไข่ พบมากช่วงอายุ 40-60 ปี อาจพบร่วมกับภาวะอ้วน เบาหวาน และความดันโลหิตสูง

สาเหตุ

                ยังไม่ทราบแน่ชัด เชื่อว่ามีความสัมพันธ์กับความไม่สมดุลของฮอร์โมนทำให้มีระดับเอสโทรเจนสูง ซึ่งมีปัจจัยเสี่ยงมาจากกรรมพันธุ์ที่ผิดปกติ การมีประจำเดือนครั้งแรกก่อนอายุ 12 ปี ภาวะไม่มีบุตรหรือมีบุตร เมื่อมีอายุมาก ภาวะน้ำหนักเกิน การบริโภคไขมันสัตว์ มาก การตกไข่สม่ำเสมอ เช่น กลุ่มอาการถุงน้ำรังไข่ ชนิดหลายถุงการได้รับการรักษาด้วยฮอร์โมน เอสโทรเจนเป็นเวลานาน เคยได้รับการฉายรังสีบริเวณ เชิงกรานหรือการใช้ยาต้านเอสโทรเจน (tamoxifen)

                        นอกจากนี้ผู้ที่เป็นเบาหวาน และผู้ที่มีประวัติโรคนี้ในครอบครัวก็มีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็ง ชนิดนี้มากขึ้น
 
อาการ

                มักมีอาการมีเลือดประจำเดือนออกมากหรือนาน ผิดปกติ มีของเหลวสีชมพูหรือสีขาวออกทางช่องคลอด หรือมีเลือดออกทางช่องคลอดหลังวัยหมดประจำเดือน ปวดท้องน้อย

                บางรายอาจมีอาการเจ็บปวดขณะถ่ายปัสสาวะหรือ ร่วมเพศ น้ำหนักลด ซีดจากการเสียเลือด อาจคลำได้ ก้อนที่บริเวณท้องน้อย
อ่านหน้าถัดไป
การรักษา

                หากสงสัย ควรส่งโรงพยาบาล แพทย์จะทำการ วินิจฉัยโดยการตรวจเซลล์มะเร็งที่เก็บจากช่องคลอด จากการขูดมดลูก หรือใช้กล้องส่องตรวจโพรงมดลูก (hysteroscopy) แล้วตัดเยื่อบุมดลูกนำไปตรวจชิ้นเนื้อ และให้การรักษาด้วยการผ่าตัดมดลูกพร้อมทั้งรังไข่ และท่อนำรังไข่ออกทั้ง 2 ข้างในรายที่มดลูกโตขนาดเท่าครรภ์ 8 สัปดาห์ อาจทำการฉายรังสีหรือใส่แร่เรดียม ก่อนผ่าตัด ในรายที่มะเร็งแพร่กระจายออกจากช่องเชิงกราน อาจต้องให้เคมีบำบัดหรือฮอร์โมนบำบัด (ได้แก่โพรเจสเทอโรนสังเคราะห์)

                ผลการรักษา มักจะได้ผลดี มีอัตราหายถึงร้อยละ 80-90 เนื่องจากผู้ป่วยมักมีอาการเลือดออกตั้งแต่เป็น มะเร็งระยะแรกจึงทำให้ผู้ป่วยมาพบแพทย์ได้เร็วและได้รับการรักษาแต่เนิ่นๆ

การป้องกัน

                อาจลดความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งเยื่อบุมดลูกโดย

                1.ถ้าจำเป็นต้องให้ฮอร์โทนทดแทนในวัยหมดประจำเดือน ควรให้ฮอร์โมนผสมเอสโทรเจนกับโพรเจสเทอโรน

                2.ควบคุมน้ำหนักตัวให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ

                3.ลดการบริโภคไขมันสัตว์

                4.สำหรับผู้ที่เป็นเบาหวาน ควรควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ปกติอย่างต่อเนื่อง

โรคพยาธิใบไม้ตับ (liver fluke หรือ opisthorchis)

โรคพยาธิใบไม้ตับ เกิดจากพยาธิใบไม้ตับ (liver flukeหรือ opisthorchis)ซึ่งเป็นพยาธิที่มีอยู่ในปลา...

+ Read More

รากประสาทถูกกด (Spinal nerve root compression) หมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อน (Herniated disk)

รากประสาทถูกกด (Spinalnerve root compression) หมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อน (Herniateddi...

+ Read More

โรคอวัยวะสืบพันธุ์หญิง และการตั้งครรภ์

Ambulance call

1669
Available 24 Hours

Are you five-star healthcare provider?
list your practice
to reach million of patient