Symptoms & Disease

ทางเดินอาหาร

เลือกดูโรคอื่นๆ

มะเร็งโพรงหลังจมูก (Nasopharyngeal cancer)

มะเร็งโพรงหลังจมูก (Nasopharyngeal cancer)

                มะเร็งโพรงหลังจมูก เป็นมะเร็งที่พบบ่อย โดยเฉพาะผู้ที่มีเชื้อชาติจีน พบในผู้ชายมากกว่าผู้หญิง พบมากในช่วงอายุ 30-50 ปี

สาเหตุ

                ยังไม่ทราบแน่ชัด พบว่ามีความสัมพันธ์กับเชื้อชาติ (พบในคนเชื้อชาติจีนมากกว่าคนไทย) และมีปัจจัย เสี่ยง เช่น การติดเชื้ออีบีวี (Ebstein-Barr virus/EBV) การบริโภคอาหารที่มีสารไนโตรซามีน (ซึ่งในเนื้อสัตว์ รมควัน หมักดอง เนื้อเค็ม ปลาเค็ม) การระคายเคือง เรื้อรัง เช่น กำยาน ควันธูป ควันไฟจากการเผาไม้หรือหญ้า

 
อาการ

                ระยะแรกมักไม่มีอาการแสดงชัดเจน ผู้ป่วยมักมาพบแพทย์ในระยะลุกลามแล้ว ด้วยอาการคัดแน่น จมูกข้างหนึ่ง มีน้ำมูกปนเลือด มีเลือดกำเดาไหลบ่อย หูอื้อข้างหนึ่ง (เนื่องจาก้อนมะเร็งอุดกั้นท่อยูสเตเซียน) มีก้อนแข็งแข็งข้างคอขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางมากกว่า 1 ซม.(มะเร็งลามไปที่ต่อมน้ำเหลืองข้างคอ) ชาและเสียวที่ แก้มข้างที่เป็นมะเร็ง ตาเข เห็นภาพซ้อน(จากกล้ามเนื้อ กลอกลูกตาเป็นอัมพาต จากมะเร็งที่ลุกลามกดเบียดเส้นประสาท)
                        นอกจากนี้อาจมีอาการอื่นๆ เช่น ปวดศีรษะมีไข้ต่ำๆ เบื่ออาหาร น้ำหนักลด สำลักน้ำขึ้นจมูก อ้าปากไม่ขึ้น เป็นต้น

                        ระยะท้าย มะเร็งอาจแพร่กระจายไปที่ปอด ตับ กระดูกไขกระดูก
 
อ่านต่อหน้าถัดไป
การรักษา

                หากสงสัย ควรส่งโรงพยาบาล แพทย์จะวินิจฉัย โดยการใช้กระจกเล็กๆ หรือกล้องส่องเข้าไปในโพรง หลังจมูก และตัดชิ้นเนื้อพิสูจน์ พร้อมทั้งทำการตรวจ เลือดดูภูมิคุ้มกันต่อไวรัสอีบีวี (ซึ่งช่วยในการวินิจฉัย และติดตามผลภายหลังการรักษา) ตรวจชิ้นเนื้อต่อมน้ำ เหลืองข้างคอ และทำการตรวจพิเศษ เช่น ถ่ายภาพด้วย คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า เอกซเรย์ปอด สแกนกระดูกดูการแพร่กระจายของมะเร็ง ให้การรักษาด้วยการฉายรังสี

                ผลการรักษา  ถ้าเป็นระยะแรกๆ สามารถรักษา ให้หายขาดได้ แต่ถ้าเป็นระยะลุกลาม ก็จะให้เคมีบำบัดร่วมด้วย

โรคพยาธิใบไม้ตับ (liver fluke หรือ opisthorchis)

โรคพยาธิใบไม้ตับ เกิดจากพยาธิใบไม้ตับ (liver flukeหรือ opisthorchis)ซึ่งเป็นพยาธิที่มีอยู่ในปลา...

+ Read More

รากประสาทถูกกด (Spinal nerve root compression) หมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อน (Herniated disk)

รากประสาทถูกกด (Spinalnerve root compression) หมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อน (Herniateddi...

+ Read More

ทางเดินอาหาร

Ambulance call

1669
Available 24 Hours

Are you five-star healthcare provider?
list your practice
to reach million of patient