Symptoms & Disease

ทางเดินอาหาร

เลือกดูโรคอื่นๆ

มะเร็งลำไส้เล็ก (Small intestine cancer)

มะเร็งลำไส้เล็ก (Small intestine cancer)

                มะเร็งลำไส้เล็ก  พบได้ค่อนข้างน้อย พบได้ในผู้ชาย มากกว่าผู้หญิงเล็กน้อย พบมากขึ้นตามอายุ อายุเฉลี่ย ที่พบประมาณ 60 ปี
 
สาเหตุ

                ยังไม่ทราบแน่ชัด พบว่ามีปัจจัยเสี่ยง ได้แก่ การกินอาหารทีมีไขมันสัตว์ เนื้อแดง เนื้อสัตว์หมักเกลือ หรือรมควัน การมีประวัติเป็นติ่งเนื้อในลำไส้ (familial adenomatous polyposis) หรือโรคลำไส้อักเสบ ที่ชื่อว่า โรคครอห์น (Crohn’s disease) บางการศึกษาพบว่าการบุหรี่และดื่มแอลกอฮอล์จัดเป็นปัจจัยเสี่ยงของโรคนี้ด้วย
อาการ

                มีอาการปวดท้องถ่ายอุจจาระเป็นเลือดหรือถ่าย การรักษามักไม่ได้ผล มักอยู่ได้นานเฉลี่ยประมาณ 6-12 เดือน ดำ ซีด น้ำหนักลด อาจมีอาการปวดท้องรุนแรงและ อาเจียนจากภาวะลำไส้อุดกั้น  บางรายอาจมีอาการ ดีซ่านร่วมกับถ่ายอุจจาระสีซีดขาวจากภาวะน้ำดีอุดกั้น หรือคลำได้ก้อนในท้อง ในรยะท้ายมะเร็งจะแพร่ กระจายไปที่อื่น เช่น ตับ ปอด สมอง  กระดูก  เป็นต้น
 
อ่านต่อหน้าถัดไป
การรักษา

                หากสงสัย ควรส่งโรงพยาบาล แพทย์จะทำการวินิจฉัยโดยเอกซเรย์ลำไส้โดยการกลืนแป้งแบเรียมตรวจอัลตราซาวนด์  ถ่ายภาพด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าหรือเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ใช้กล้องส่องตรวจลำไส้และตัดชิ้นเนื้อพิสูจน์ ให้การรักษาด้วยการผ่าตัด บางราย อาจให้เคมีบำบัดและ/หรือรังสีบำบัด  ขึ้นกับชนิดของเซลล์มะเร็งและระยะของโรค

                ผลการรักษา มีอัตราการรอดชีวิตเกิน 5 ปี ประประมาณร้อยละ 25-35

การป้องกัน

                เนื่องจากโรคนี้ยังไม่ทราบสาเหตุทีแท้จริงจึงไม่ อาจหาทางป้องกัน
 
                อย่างไรก็ตาม  ก็อาจลดความเสี่ยงด้วยการหลีก เลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงต่างๆ เช่น การบริโภคอาหารที่เป็น ปัจจัยเสี่ยง การสูบบุหรี่ และการดื่มแอลกอฮอล์
 

โรคพยาธิใบไม้ตับ (liver fluke หรือ opisthorchis)

โรคพยาธิใบไม้ตับ เกิดจากพยาธิใบไม้ตับ (liver flukeหรือ opisthorchis)ซึ่งเป็นพยาธิที่มีอยู่ในปลา...

+ Read More

รากประสาทถูกกด (Spinal nerve root compression) หมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อน (Herniated disk)

รากประสาทถูกกด (Spinalnerve root compression) หมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อน (Herniateddi...

+ Read More

ทางเดินอาหาร

Ambulance call

1669
Available 24 Hours

Are you five-star healthcare provider?
list your practice
to reach million of patient