Symptoms & Disease

ไหลเวียนโลหิต และหลอดเลือดหัวใจ

เลือกดูโรคอื่นๆ

มะเร็งไต (Kidney cancer)

มะเร็งไต (Kidney cancer)
 
                มะเร็งไต  พบในผู้ชายมากกว่าผู้หญิงประมาณ 2 เท่า พบมากในช่วงอายุ 50-70 ปี

                ในเด็กเล็ก ก็อาจเป็นมะเร็งไต ที่มีชื่อว่า เนื้องอกวิล์มส์ (Wilms’ tumor) มักพบในเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี   
         
 สาเหตุ
                ยังไม่ทราบแน่ชัด พบว่าสัมพันธ์กับการสูบบุหรี่ ภาวะอ้วน สารเคมี (เช่น แคดเมียมไตรคลอโรเอทิลีน แอสเบสตอส เป็นต้น)

                ส่วนมะเร็งไตเด็ก (เนื้องอกวิล์มส์) เกิดขึ้นโดย ไม่ทราบสาเหตุ เชื่อว่าอาจเกี่ยวข้องกับความผิดปกติ ทางกรรมพันธุ์

 
อาการ

                ในผู้ใหญ่  ระยะแรกมักไม่มีอาการแสดง อาจตรวจพบโดยบังเอิญจากการตรวจปัสสาวะทางห้องปฏิบัติการ พบมีเม็ดเลือดแดงจำนวนมาก

                ผู้ป่วยมักมาพบแพทย์ด้วยอาการปัสสาวะเป็นเลือด ปวดเอวหรือสีข้างข้างหนึ่งอย่างเรื้อรัง คลำได้ก้อนในบริเวณสีข้าง อาจมีอาการอ่อนเพลีย น้ำหนักลด ซีด มีไข้เป็นพัก ๆ ร่วมด้วย มะเร็งอาจแพร่กระจายไปที่ตับ ปวดสมองกระดูก

                ส่วนมะเร็งไตเด็ก เด็กจะมีอาการท้องโต และคลำได้ก้อนในท้อง
 
อ่านหน้าถัดไป
การรักษา

                หากสงสัย ควรส่งโรงพยาบาล แพทย์จะวินิจฉัยโดยการตรวจพบเม็ดเลือดในปัสสาวะ ตรวจอัลตราซาวนด์ ถ่ายภาพด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าหรือเอกซเรย์  คอมพิวเตอร์ ถ่ายภาพรังสีกรวยไตโดยการฉีดสารทึบรังสี (intravenous pyelogram/IVP) และทำการตรวจชิ้นเนื้อ ให้การรักษาด้วยการผ่าตัดร่วมกับรังสีบำบัด เคมีบำบัด และ/หรืออิมมูนบำบัด ผลการรักษาขึ้นกับ ชนิดและระยะของโรค

                สำหรับเนื้องอกวิล์มส์ที่พบในเด็ก ถ้าเป็นระยะแรก ที่มะเร็งยังไม่ลุกลาม มีโอกาสรักษาให้หายขาดได้

                ส่วนมะเร็งไตที่พบในผู้ใหญ่มักจะตรวจพบใน ระยะลุกลามหรือแพร่กระจายแล้ว การรักษาจึงไม่สู่จะได้ผลดี

การป้องกัน

                หลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่ ควบคุมน้ำหนักตัวให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ กินผักและผลไม้ให้มากๆ หลีกเลี่ยงการสัมผัสสารเคมี (เช่น แคดเมียม แอสเบสตอส)
 

โรคพยาธิใบไม้ตับ (liver fluke หรือ opisthorchis)

โรคพยาธิใบไม้ตับ เกิดจากพยาธิใบไม้ตับ (liver flukeหรือ opisthorchis)ซึ่งเป็นพยาธิที่มีอยู่ในปลา...

+ Read More

รากประสาทถูกกด (Spinal nerve root compression) หมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อน (Herniated disk)

รากประสาทถูกกด (Spinalnerve root compression) หมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อน (Herniateddi...

+ Read More

ไหลเวียนโลหิต และหลอดเลือดหัวใจ

Ambulance call

1669
Available 24 Hours

Are you five-star healthcare provider?
list your practice
to reach million of patient