Symptoms & Disease

ต่อมไร้ท่อและโภชนาการ

เลือกดูโรคอื่นๆ

ภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ (Hypoglycemia)

ภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ (Hypoglycemia)
 
                     ภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ หมายถึง ภาวะที่ผู้ป่วยมีระดับน้ำตาล หรือกลูโคส (glucose)ในเลือดต่ำกว่าปกติ (ระดับน้ำตาล ในเลือดต่ำกว่า 50 มก./ดล.)
   
                     ถือเป็นภาวะที่ร้ายแรง หากไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีก็อาจเป็นอันตรายได้

สาเหตุ

                อาจมีสาเหตุได้หลายอย่าง เช่น

                1. พบหลังดื่มแอลกอฮอล์จัด อดข้าว มีไข้สูง หรือ ออกกำลังมากไป

                2.  ผู้ป่วยเบาหวานที่กำลังได้รับยาเบาหวาน บาง ครั้งกินอาหารน้อยไปหรือกินอาหารผิดเวลา หรือออก แรงกายมากไปกว่าที่เคยทำอยู่ หรือใช้ยาเกินขนาดก็อาจทำให้เกิดภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำได้ ผู้ป่วยที่กินยาเม็ด รักษาเบาหวานในตอนเช้า มักจะมีอาการตอนเช้ามืดของวันรุ่งขึ้น ส่วนผู้ป่วยที่ฉีดอินซูลินตอนเช้า มักจะมีอาการตอนบ่าย ๆ

                3. พบในทารกแรกคลอดที่มารดาเป็นเบาหวานหรือทารกมีน้ำหนักน้อย 

                4. ผู้หญิงที่ตั้งครรภ์ บางรายก็อาจมีภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำเป็นครั้งคราวได้ เนื่องจากร่างกายมีการใช้ น้ำตาลมากขึ้น

                5. ผู้ป่วยที่ผ่าตัดกระเพาะอาหารออกไปแล้ว อาจเกิดภาวะนี้ได้บ่อย ๆ โดยมากจะเกิดหลังกินอาหาร 2-4 ชั่วโมง เนื่องจากลำไส้มีการดูดซึมน้ำตาลเร็วเกินไป ซึ่งจะไปกระตุ้นให้ตับอ่อนหลั่งอินซูลินออกมาเป็นจำนวนมาก ทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดลดลง เรียกว่า “Dumping syndrome”

                6. ถ้าเป็นอยู่บ่อย ๆ อาจมีสาเหตุจากเบาหวาน ระยะแรกเริ่ม โรคตับเรื้อรัง มะเร็งตับอ่อนชนิด อินซูลิโนมา (insulionoma) มะเร็งต่าง ๆ  โรคแอดดิสัน เป็นต้น
 
อาการ

                ผู้ป่วยจะมีอาการอ่อนเพลีย วิงเวียน หน้ามืด ตาลาย ใจหวิว ใจสั่น มือสั่น เหงื่อออก รู้สึกหิว

                บางรายอาจมีอาการปวดศีรษะ ซึม กระสับกระส่าย พูดอ้อแอ้ แขนขาอ่อนแรง ปากชา มือชา พูดเพ้อ เอะอะโวยวายก้าวร้าว ลืมตัว หรือทำอะไรแปลก ๆ (คล้ายคน เมาเหล้า)

                ถ้าเป็นรุนแรง อาจมีอาการชัก หมดสติ

                ในรายที่เกิดจาการดื่มแอลกอฮอล์ ผู้ป่วยอาจมีอาการตัวเย็นซีด แขนขาเกร็ง ขากรรไกรแข็ง
 
ข้อแนะนำ

                1. ผู้ป่วยที่มีอาการที่ชวนสงสัยว่าเป็นภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ ถ้ายังรู้สึกตัวดี ควรรีบกินน้ำตาล น้ำหวาน หรือของหวาน ๆ ทันที ซึ่งจะช่วยให้อาการต่าง ๆ ทุเลาลง ทันที โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับยารักษา เบาหวานอยู่ ควรพกน้ำตาลติดตัวไว้กินทุกครั้งที่เริ่มรู้สึกมีอาการ

                แต่ถ้าหมดสติ ห้ามกรอกน้ำตาลหรือน้ำหวาน เข้าปากผู้ป่วย อาจทำให้สำลักลงปอดได้ ควรรีบนำไปยังสถานพยาบาล ที่อยู่ใกล้บ้านที่สุด เพื่อฉีดกลูโคสเข้าหลอดเลือดดำ

                2. ผู้ป่วยที่มีภาวะนี้บ่อย ๆ ควรบอกให้ญาติและ เพื่อนใกล้ชิดทราบ เพื่อจะได้หาทางแก้ไขได้ทันท่วงที หากปล่อยไว้จนหมดสติหรือชักนาน ๆ อาจทำให้สมองพิการได้

                3.ในรายที่มีภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำบ่อย ๆ โดยไม่ทราบสาเหตุแน่ชัด ควรให้แพทย์ตรวจหาสาเหตุให้แน่ชัด
 
การรักษา

                หากสงสัย ให้ฉีดกลูโคสขนาด 50 % จำนวน 50 - 100 มล.เข้าทางหลอดเลือดดำ หากผู้ป่วยฟื้นแล้ว แต่ยังกินไม่ค่อยได้ ควรให้เดกซ์โทรส 5% (5% D/W) เข้าทางหลอดเลือดดำจำนวน 500-1,00 มล.

                ถ้าเป็นไปได้ ก่อนฉีดกลูโคส ควรเจาะเลือดตรวจระดับน้ำตาล ซึ่งมักจะพบต่ำกว่า 50 มก./ดล.ในรายที่เป็นมากอาจต่ำกว่า 20 มก./ดล.ถ้าฉีดกลูโคสแล้วไม่ดีขึ้นภายใน 30 นาที ควรส่งโรงพยาบาลด่วน อาจต้องตรวจเลือด ตรวจปัสสาวะ และตรวจพิเศษอื่น ๆ และให้การรักษาตามสาเหตุที่พบ

การป้องกัน

                ผู้ป่วยเบาหวานที่ใช้ยาเบาหวานรักษา ต้องปรับ อาหารการกินและการออกกำลังกาย (การใช้แรงกาย)ให้พอเหมาะอย่าอดอาหาร อย่ากินอาหารผิดเวลา อย่าใช้แรงกายหักโหมหรือหนักกว่าที่เคยทำ และข้อสำคัญ อย่าใช้ยาเกินขนาดที่แพทย์สั่ง

โรคพยาธิใบไม้ตับ (liver fluke หรือ opisthorchis)

โรคพยาธิใบไม้ตับ เกิดจากพยาธิใบไม้ตับ (liver flukeหรือ opisthorchis)ซึ่งเป็นพยาธิที่มีอยู่ในปลา...

+ Read More

รากประสาทถูกกด (Spinal nerve root compression) หมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อน (Herniated disk)

รากประสาทถูกกด (Spinalnerve root compression) หมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อน (Herniateddi...

+ Read More

ต่อมไร้ท่อและโภชนาการ

Ambulance call

1669
Available 24 Hours

Are you five-star healthcare provider?
list your practice
to reach million of patient